Діаріуш або тиск слова

About

Зазвичай співрозмовників цікавлять лише -ізми, тобто політичні, релігійні, національні, сексуальні та тому подібні акцентуйовані уподобання. Отже, щоб здавалось, що про мене знаєте все, щоб могли легко ідентифікувати, класифікувати та поставити мій «діаріуш» на відповідну поличку своєї пам’яті, а також, щоб полегшити критику ad hominem та запобігти зайвим запитанням, пропоную наступне.

Я прихильник політичного й економічного лібералізму та національної держави, переконаний атеїст, гуманіст, мультикультураліст і демократ, у підозрілих стосунках не помічений, консервативних поглядів на сім’ю, але досить толерантно ставлюсь до гендерних проблем жінок та меншин, етнічний та політичний українець у всіх мені відомих поколіннях, офіцер запасу, шоста хвиля мобілізації, хиткий етносимволіст, абстинент, зі зневагою ставлюсь до курців, волосся темно-русяве, очі світло-сірі, група крові O(I) Rh+, зріст 183 см, розмір взуття 45, Терези.

Вітаються особисті звертання на ім’я Максим.

«Ruthenum me esse et glorior et libenter profiteor»

Продовження журналу maksymus.livejournal.com

2 Comments »

  1. доброго дня, Максиме! я підписаний на ваш блог і читаю дописи. хочу задати певне запитання як експерту щодо української мови, але не знайшов тут для цього відповідних інструментів. прошу вас показати мені свій емейл, чи якийсь спосіб зв’язатися особисто. дякую, Олексій

    Comment by ateplins — February 24, 2021 @ 04:45

    • Запитання можна поставити або у відповідному записі, або, якщо такої теми ще не було, в першому прикріпленому записі з графіком погоди на головній сторінці.

      Comment by maksymus — February 24, 2021 @ 12:04


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: