Діаріуш або тиск слова

About

Зазвичай співрозмовників цікавлять лише -ізми, тобто політичні, релігійні, національні, сексуальні та тому подібні акцентуйовані уподобання. Отже, щоб здавалось, що про мене знаєте все, щоб могли легко ідентифікувати, класифікувати та поставити мій «діаріуш» на відповідну поличку своєї пам’яті, а також, щоб полегшити критику ad hominem та запобігти зайвим запитанням, пропоную наступне.

Я прихильник політичного й економічного лібералізму та національної держави, переконаний атеїст, гуманіст, мультикультураліст і демократ, у підозрілих стосунках не помічений, консервативних поглядів на сім’ю, але досить толерантно ставлюсь до гендерних проблем жінок та меншин, етнічний та політичний українець у всіх мені відомих поколіннях, офіцер запасу, шоста хвиля мобілізації, хиткий етносимволіст, абстинент, зі зневагою ставлюсь до курців, волосся темно-русяве, очі світло-сірі, група крові O(I) Rh+, зріст 183 см, розмір взуття 45, Терези.

Вітаються особисті звертання на ім’я Максим.

«Ruthenum me esse et glorior et libenter profiteor»

Продовження журналу maksymus.livejournal.com

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: