Діаріуш або тиск слова

April 18, 2018

Поліцейський інтерфікс

 
Після перейменування міліції на поліцію набув актуальності давно закладений пуржик. Інтерфікс -ей- (житейський, європейський) і раніше привертав увагу пуристів, котрі вбачають у прикметниках з формантом -ейськ-ий наслідок російського втручання. Скажімо, Пономарів безапеляційно стверджував, що «варто віддати перевагу формам біблійний (рідше біблійський), міліційний, поліційний» (Культура слова, К., 1999, С. 160). І хоча змініти міліцейський на міліційний виявилося нереально через поширеність прикметника, з менш уживаними й застарілими біблейський і судейський провернути зміну більш-менш вдалося; відповідні прикметники нині переважають. І це навіть попри наявність у літературній та розмовній мові підтримки розширювача основи -ей- з боку похідних біблеїзм, біблеїстика, судейство, судейський.

З офіційною появою нової назви поліція пуристи пробують повторити подібне переназивання прикметників. Прикладом нестримного бажання позамовного втручання може слугувати чергова безумна порада Городенської (Культура слова, №83, 2015), присвячена заміні «неукраїнської назви» поліцейський на поліційний та поліціянт (підступно просуває ще -ія- замість -іа- — поліціант). Це ще дуже м’яка порада, бо могла б і поліцай чи полісмен запропонувати і так само легко, і так само безглуздо.

Проте перешкодою стає не тільки офіційне законодавство, яке визначає статус і обов’язки українських поліцейських (Закон про національну поліцію, 2015), а й потреба засвоєння запозичених слів. Інтерфікс -ей-, перебраний колись з німецької мови (нім. Polizei), понад століття добре виконував свою функцію (поліцеймейстер, поліцейщина, поліцей-президент), напевно продовжуватиме виконувати її і надалі.
 

4 Comments »

 1. Нормальні давно існуючі слова: І поліційний, і поліціянт, і поліціант. Причому -іянт краще, бо -іант важно запозичити, а отже це внутрішньоукраїнське утворення.

  Comment by drewndia — April 18, 2018 @ 17:34

  • Прикметник поліційний має досить обмежене вживання. В основному, його помічають як рідковживане слово в словниках й оминають в офіційних документах. Подекуди можна натрапити на зауваження, що -ійний частіше вживають у діаспорі. І, звісно, сучасні начотники просувають як «українськішу» заміну усталеному українському прикметнику.

   Іменик поліціант перебуває в групі неґоціант, офіціант, репатріант, бенефіціант. Йотація -ія- там неможлива за сучасних правил. При виборі між сучасним нейтральним субстантивованим прикметником поліцейський і застарілим поліціант неважко передбачити, що застарілий іменник додаватиме стилістичного забарвлення. На що абсолютно не зважають порадники позбутися інтерфікса -ей-.

   Comment by maksymus — April 18, 2018 @ 18:01

 2. > Інтерфікс -ей-, перебраний колись з німецької мови

  Однак він був запозичений із викривленням вимови оригіналу. Цей нюанс теж варто враховувати.

  Comment by criticalthinkerua — April 18, 2018 @ 23:54

  • Зовсім не викривлення, якщо згадати про величезний клас запозичених німецьких назв (Веймар, Рейн, Гейне, Швейцарія, рейхстаґ, крейда, лейтмотив, рейсшина, клейнод тощо), які потрапляли до нас через польську та російську в часи, коли в самій німецькій ще не було загальних норм вимови. Власне, на вимові -ei- можна інколи визначити час потрапляння, якщо тільки з назвою не сталося новітнього перезапозичення.

   Comment by maksymus — April 19, 2018 @ 05:12


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: