Діаріуш або тиск слова

October 26, 2006

Пробі

Filed under: Етимологія — maksymus @ 21:12

Автор pan_kotsky. Перенесено із ЖЖ-спільноти ua_etymology.

Цікаво, а звідки пішло слово “Пробі” і як давно у нас з’явилося???

9 Comments »

 1. У текстах пробогъ «рятуйте, неодмынно, конче, ради бога» (стара форма слова, яка дала у сучасній мові пробі) зустрічається з 1564 р. Як спасибі (спаси+бог) та далебі (далебог) є результатом злиття слів про та бог. припускається можливість калькування з польського przebog або чеського probůh виразу.

  Comment by maksymus — October 26, 2006 @ 21:32

  • А й справді, елементарно, Вотсоне :)

   Comment by hector_von_kyiv — October 26, 2006 @ 21:36

   • про Бога так, очевидно, я не знав семантики словосполучення “про бога”

    Comment by pan_kotsky — October 26, 2006 @ 22:34

  • і де-не-де ще й досі кажуть “на бога”

   Comment by diversey_ua — October 26, 2006 @ 23:04

   • погодьтеся, на бога і про бога – дещо різні форми :)

    Comment by pan_kotsky — October 26, 2006 @ 23:05

  • Всегда удивлялся, через какой такой механизм “бог” превращается в “біг” и никому это не мешает.
   У меня фамилия Бигдан, явное производное от Богдан, но как ? Для какого диалекта украинского такие искажения являются нормой ?

   Comment by ibigdan — October 27, 2006 @ 09:39

   • Це явище називається ікавізм і є однією з найважливіших характерних ознак української мови, а також нормою для сучасної літературної мови. Явище полягає в тому, що на місці давнього ятя та етимологічних *о, *е за певних обставин з’явився звук [і]. Наприклад стол – стіл.
    Процеси, що зрештою дали і у словах подібних до бог, йшли з південно-західних діалектів на північ до початку XVIII ст. і проявлялись, скажімо, у появі чергування о(е)-і: діл – долу. Але у сучасній мові є кільканадцять слів, в яких чергування о(е)-і було втрачено пізніше, після появи форми зі звуком і, серед яких бог і похідні. Сліди того, що перехід відбувся, знаходимо у словах: бігме, спасибі, далебі, пробі, небіжчик.
    Деякі інші слова, що з тих чи тих причин втратили звук [і] і відновили [о] або [е]: народ (є нарід), закон (діал. закін), собор (у пам’ятках XVII ст. зустрічається з ятем – собір), ковчег (ковчіг), пророк (прорік), можна (міжна), заможний, бобер (пор. Бібрка), Польща (лемківське Пільща, пільский) тощо.

    Як бачимо, це церковно-обрядова лексика, лексика яка зазнала впливу інших мов, а також такакі слова, де мова намагається уникнути подібності до інших слів з і. Наприклад, у слові заможний відмова від форми з і уникає збігу з словом заміж. Так само, можливо, що окрім релігійної сфери, слово біг повернулося до форми бог для уникнення збігів зі словами біг-бігати.

    Comment by maksymus — October 27, 2006 @ 21:41


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: